DIE NUWE SUID-AFRIKAANSE IMMIGRASIE REGULASIES DRAAI SKROEWE VAS VIR BUITELANDSE EGGENOTE

COMMON LAW MARRIAGE IN SOUTH AFRICA
October 14, 2015
WIE IS AANSPREEKLIK VIR DIE SKADE IN ‘N MOTORONGELUK?
October 14, 2015

Hierdie artikel kyk na die nuwe Suid-Afrikaanse Immigrasie Regulasies wat op 26 Mei 2014 in werking getree het wat eggenote affekteer wat probeer om hul visum te hernu of ‘n visum te kry.

‘n Familie in Kaapstad is uitmekaar geskeur nadat die nuwe Suid-Afrikaanse regulasies Louise Johnson verbied het om terug na Suid-Afrika te keer, nadat die familie met vakansie was in Namibië. Artikel 27 van die nuwe regulasies verklaar Louise Johnson, ‘n Deense-gebore eggenote van ‘n Siud Afrikaanse burger, as ‘n “ongewenste persoon”. Mense wat uit die land uit reis met ‘n vervalde visum sal as ongewenste persone verklaar word. Dit is betwisbaar omdat baie buitelanders, soos Louise, aansoek gedoen het vir ‘n nuwe visum binne die voorgeskrewe tydperk, wat 60 dae voor die verstryking daarvan is, en dan nie hulle hernieude visum ontvang het nie, en dan verban is om terug te kom.

Om aansoek te doen vir ‘n huwelik- of lewensmaatvisum moet mens bewys dat die verhouding vir ten minste al twee jaar bestaan ​​voordat die aansoek gebring word. ‘n Mens moet ook bewys dat die verhouding nog steeds bestaan na twee jaar. Verder, as jy getroud is of in ‘n lewens vennootskap met ‘n Suid-Afrikaanse burger of permanente inwoner permit houer is, moet jy getroud wees vir ‘n aaneenlopende tydperk van vyf jaar voordat ‘n aansoek vir permanente verblyf gebring kan word.

Visa hernuwings vat dikwels maande om te verwerk en in die verlede was ‘n kwitansie wat uitgereik was deur die Departement van Binnelandse Sake, wat aandui dat ‘n aansoek hangende is, voldoende. Die nuwe regulasies bring dit tot ‘n einde. Buitelanders wat in Suid-Afrika bly vir enigiets tussen een tot dertig dae na die verstryking van hul geldige visum sal beskou word as “ongewenst” vir ‘n tydperk van twaalf maande. ‘n Tweede oortreding binne ‘n tydperk van vier-en-twintig maande sal hulle as “ongewenst” verklaar vir ‘n tydperk van twee jaar en as hulle vir meer as dertig dae onwettiglik bly sal hulle as “ongewenst” geklassifiseer word vir vyf jaar.

Byvoorbeeld Olivia Lock, ‘n Britse burger, wat getroud is met ‘n Suid-Afrikaner, was verbied om terug te keer na Suid-Afrika vir 12 maande, vanaf Mei. Dit is omdat sy Suid-Afrika verlaat op ‘n vervalde visum terwyl sy gewag het vir die resultaat van haar aansoek vir die hernuwing van haar visum. Amerikaanse burger, Shaima Herman, wat getroud is met ‘n Suid-Afrikaner, is ook verklaar as ‘n “ongewenste persoon”,  nadat sy al vir twee jaar vir die goedkeuring van haar huweliksvisum wag. Haar man het aangedui dat sy op meer as veertien verskillende geleenthede die Departement van Binnelandse Sake besoek het en steeds bly haar visum uitstaande.

 Haniff Hoosen van die Demokratiese Alliansie het gesê dat: “Media verslae en openbare protes dui daarop dat die nuwe regulasies in minder as ‘n maand reeds families uitmekaar geruk het, beleggers ontraai het, en gelei het tot die staking en selfs kansellasie van multimiljoene rande se film- en toerisme ondernemings”. Hy het aangevra dat die regulasies hersien word en dat die probleme met die regulasies bespreek moet word deur die Binnelandse Sake Portefeuljekomitee van die Parlement.

Die Minister van Binnelandse Sake, Malusi Gigaba, beweer dat die nuwe immigrasie-regulasies, wat bely om in die beste belang van Suid-Afrika se sekuriteit te wees, ‘n onvoldoende verskoning vir ‘n ondoeltreffende staatsbeleid is. Hy sê verder dat: “Die onvolledigheid van die beleid so wel as die onvolkome definisies, ‘n ernstige bekommernis in verband met die nuwe regulasies is, wat ook onderhewig is aan ‘onwettige toe-eiening en misbruik’ deur die Departement van Binnelandse Sake en sy amptenare.”

Dit is heel waarskynlik dat daar binnekort hofsake gaan wees wat die nuwe regulasie onder die verspuur gaan bring, maar in die tussentyd moet ‘n mens nie uit Suid-Afrika reis sonder ‘n geldige visum nie, anders sál jy as ‘n “ongewenste persoon” verklaar word.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies. (E&OE)

Comments are closed.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X