SOOS KAT EN HOND BAKLEI OOR TROETELDIERE IN WOONSTELLE

IMMOVABLE PROPERTY OWNERSHIP AND SPOUSES
June 9, 2022
DECEASED’S DOCUMENT NOT CONSIDERED A VALID WILL, DESPITE CLEAR WISHES
June 9, 2022

As jy ‘n troeteldier besit en in ‘n kompleks woon, onderhewig aan die Deeltitelskemabestuurswet, is hierdie artikel dalk net vir jou bedoel. Wat as die regspersoon jou nie toelaat om ‘n troeteldier aan te hou nie? Of wat as jou gidshond of emosionele ondersteuningstroeteldier nie in of om die plek waar jy woon, welkom is nie? Wel, hier is wat jy moet weet.

As jy lief is vir jou troeteldier, is een van die eerste aspekte wat jy in ag moet neem wanneer jy ’n woonstel huur of  ‘n deeltiteleiendom koop, of dit troeteldiervriendelik is. Die fokus van hierdie artikel sal op die reëls van die regspersoon van deeltitelskemas met betrekking tot troeteldiere wees.

Voordat jy ‘n eiendom koop wat deel van ‘n deeltitelskema vorm, is dit raadsaam om jouself te vergewis van die reëls van die regspersoon en om vas te stel of jou troeteldier in die kompleks welkom is. Troeteldiere word in die meeste gevalle toegelaat, maar op sekere voorwaardes, soos om skriftelike toestemming van die regspersoon te verkry en beheer oor jou troeteldier te hê om te verhoed dat dit ‘n oorlas vir jou bure word. Afhangende van die regspersoon, kan toestemming gebaseer wees op die soort en grootte van die dier. Dit sal net redelik en in die openbare belang wees dat jy nie jou troeteldierkrokodil na die park mag bring waar kinders speel of dit in jou woonstel aanhou nie. Dit sal nie net ‘n oorlas wees nie, maar ook uiters gevaarlik. Dieselfde beginsel geld vir gevaarlike honderasse en ander diere wat nie vir ‘n huishoudelike omgewing en/of woongebiede geskik is nie.

Oor die algemeen sal die regspersoon spesifiek wees oor watter diere toegelaat word, en ‘n lys van aanvaarbare honderasse en ander diere verskaf. Regspersone sal gewoonlik katte, klein- tot mediumgrootte honde, en ander klein troeteldiere met hul skriftelike toestemming toelaat. Sodanige skriftelike toestemming moet egter nie onredelik weerhou word nie.

In die saak van Body Corporate of Laguna Ridge Scheme N.O. 152/1987 v Dorset 1999 (2) SA 512 (D), het die hof beklemtoon dat die trustees van regspersone die individuele omstandighede van elke aansoek moet oorweeg wanneer hulle bepaal of troeteldiereienaarskap toegelaat word. In hierdie aangeleentheid het die regspersoon toestemming geweier om troeteldiere in die kompleks aan te hou as ‘n algemene beleid, in teenstelling met die oorweging van elke versoek op sy eie meriete.

Die hof het die applikant, wat die eienaar was van ‘n klein Yorkshire Terrier-hondras, wat nie ‘n oorlas veroorsaak nie, toestemming gegee om die troeteldier aan te hou, onderhewig aan sekere voorwaardes.

Die gedragsreëls voorgeskryf ingevolge artikel 10(2)(b) van die Deeltitelskemabestuurswet 8 van 2011, soos dit in bylae 2 van die Deeltitelbestuursregulasies verskyn, voorsien die volgende:

  • Eienaars kan aansoek doen om ‘n troeteldier aan te hou met die skriftelike toestemming van die trustees.
  • Sodanige toestemming moet nie redelikerwys weerhou word nie.
  • Eienaars wat aan ‘n gestremdheid ly en wat redelikerwys ‘n gids-, gehoor- of bystanddier benodig, moet geag word om die trustees se toestemming te hê om die dier in ‘n deeltitel aan te hou en op die gemeenskaplike eiendom te vergesel.
  • Die trustees kan voorsiening maak vir enige redelike voorwaardes wat verband hou met die aanhou van die dier in ‘n deeltitel of op die gemeenskaplike eiendom.
  • Toestemming kan teruggetrek word indien enige van die voorwaardes nie nagekom word nie.

Slegs ‘n dier wat deur ‘n mediese praktisyn voorgeskryf is, byvoorbeeld ‘n gidshond vir ‘n blinde persoon, of ‘n emosionele ondersteuningstroeteldier wat deur ‘n geestesgesondheidswerker voorgeskryf word, word outomaties geag asof toestemming verleen is. Die persoon wat hierdie outomatiese toestemming verkry het, kan steeds onderhewig wees aan sekere redelike voorwaardes, soos deur die trustees bepaal.

Die Gemeenskapskema-ombudsdiens (CSOS) is gestig om mense by te staan ​​met dispute wat verband hou met eiendomme onderhewig aan die Deeltitelskemabestuurswet 8 van 2011. Die besluite van die ombud is gelykstaande aan dié van ‘n hooggeregshof en is as sodanig afdwingbaar.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

Comments are closed.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X