Korporasies

September 6, 2019

WAT IS GROEP MAATSKAPPYE?

Artikel 1 van die Maatskappywet, 2008, (“die Wet”) omskryf ‘n groep maatskappy as twee of meer maatskappye wat verwant of onderling verwant is. ‘n Maatskappy (maatskappy […]
June 25, 2019

KORPORATIEWE BEHEER: BESLOTE KORPORASIES

Die Maatskappywet No 71 van 2008 (“die Maatskappywet”) hou belangrike gevolge vir beslote korporasies in. Daar kan onder andere geen inkorporasie van nuwe beslote korporasies kragtens […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X